ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Niğde Okulları 1998 yılında, 40 dönümlük bir alan üzerine Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı tarafından yaptırılmıştır. ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Danışmanlığında, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde eğitim-öğretim hizmeti vermeye devam etmektedir.

Çağdaş ve yenilikçi yaklaşımıyla ilk mezunlarını 2003-2004 eğitim - öğretim yılında vermiş, 2018-2019 15. dönem mezunlarıyla toplam 528 öğrenci mezun etmiştir... Okulumuz, akademik birikimlerinin yanında sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal becerileri gelişmiş; düşünce ve ifade özgürlüğünü benimseyen; evrensel değerleri, Atatürk ilke ve devrimlerini özümseyen; insana, doğaya ve tüm kültürlere hoşgörülü, saygılı ve anlayışlı; öz güveni yüksek; çağdaş bilgi toplumunun gerektirdiği yetkinliklere sahip öğrenciler yetiştirerek geleceğe emin adımlarla yürümektedir.

Kurulduğu ilk günden beri, ilke ve prensiplerimizden taviz vermeden, hep daha iyiye ve daha güzele ulaşmayı amaçlayan okulumuz; her yıl artan öğrenci sayısıyla, akademik, sosyal ve sportif başarılarıyla, anaokulundan itibaren İngilizce eğitimiyle, gittikleri tüm okullarda örnek gösterilen mezunlarıyla; ilk günkü heyecanımızla büyümeye ve gelişmeye devam edecektir.